Reglementen

Reglementets uppgift är dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna dels att vara en arbetsordning för nämnderna och deras utskott.

Regionfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer. Fullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och hur de ska vara sammansatta. Regionstyrelsen och regionens revisorer är obligatoriska nämnder.

Regionfullmäktige har också fastställt reglementen för fullmäktigeberedningar och andra organ samt reglementen för viss verksamhet.


Tillbaka till toppen