Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Begär ut arkiverad allmän handling

Regionarkivet har verksamhet på två platser. Arkivdepån i Härnösand och den löpande restjournalskanningen i Sundsvall.

Regionarkivet - Härnösand

Hit vänder du dig för frågor om företrädesvis pappershandlingar som till exempel journaler fram till ca år 2010, diarieförda handlingar samt andra handlingar från regionanknutna verksamheter – exempelvis betyg från vård- och naturbruksutbildningar.

Vi finns på Officersgränd 1 (Kusthöjdenområdet).

Du kan ta del av handlingarna på plats efter sedvanlig sekretessbedömning eller kontakta oss för kopior. Kostnaden för kopiering är generellt sida 1-9 = gratis, sida 10 = 50 kr och därefter 2 kr per sida.

Regionarkivet - Sundsvall

Här bedrivs den löpande restjournalsskanningen samt digitalisering av mikrofilmade journaler. Vi finns på Söndagsvägen 4 (Ljustadalen).

Detta gäller för nyare journaler

Regionarkivet hanterar inte "nyare" journaler. Definitionen av ”nyare” varierar mellan de olika sjukvårdsverksamheterna. För uppgifter rörande händelser fr o m ca år 2010 är det respektive vårdgivande verksamhet (klinik eller hälsocentral) som man vänder sig till för att begära att få ta del av journalen.

Erik Norgren, t.f. verksamhetschef erik.norgren@rvn.se
Telefon: 0611-800 66

Regionarkivet Härnösand regionarkivet.harnosand@rvn.se
Telefon: 0611-800 28
Telefontid: måndag-fredag kl. 09.30-11.30
Forskarrum: måndag-fredag kl. 09.30-11.30 eller enligt ö.k.  

Region Västernorrland
Regionarkivet – Härnösand
871 85 Härnösand

Regionarkivet Sundsvall regionarkivet.sundsvall@rvn.se
Telefon: 060-18 21 35 
Telefontid: måndag-fredag kl 08.00-09.00, 09.30-11.30 , 12.30-14.15