Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Begär ut arkiverad allmän handling

Regionenarkivet har verksamhet på två platser. Arkivdepån i Härnösand och den löpande restjournalskanningen i Sundsvall.

Regionarkivet - Härnösand

Hit vänder du dig för frågor om företrädesvis pappershandlingar som till exempel journaler fram till ca år 2010, nya journalhandlingar från Medicinkliniken och Kirurg/uro/öron, diarieförda handlingar samt andra handlingar från regionanknutna verksamheter – exempelvis betyg från vård- och naturbruksutbildningar.

Vi finns på Officersgränd 1 (Kusthöjdenområdet).

Du kan ta del av handlingarna på plats efter sedvanlig sekretessbedömning eller kontakta oss för kopior. Kostnaden för kopiering är generellt sida 1-9 = gratis, sida 10 = 50 kr och därefter 2 kr per sida.

Regionarkivet - Sundsvall

Här bedrivs den löpande restjournalsskanningen samt digitalisering av mikrofilmade journaler. Vi finns på Söndagsvägen 4 (Ljustadalen).

Detta gäller för nyare journaler

Med undantag för Medicinkliniken och Kirurg/uro/öron hanterar inte Regionarkivet nyare journaler. Definitionen av ”nyare” varierar mellan de olika sjukvårdsverksamheterna. För uppgifter rörande händelser fr o m ca år 2010 är det med undantag för Medicin och Kirurg/uro/öron,respektive vårdgivande verksamhet (klinik eller hälsocentral) som man vänder sig till för att begära att få ta del av journalen.

Krister Bjermert, verksamhetschef krister.bjermert@rvn.se
Telefon: 072-5348 101

Landstingsarkivet Härnösand landstingsarkivet.harnosand@rvn.se
Telefon: 0611-800 28
Telefontid: måndag-fredag kl. 09.30-11.30
Forskarrum: måndag-fredag kl. 09.30-11.30 eller enligt ö.k.  

Landstingsarkivet Sundsvall landstingsarkivet.sundsvall@rvn.se
Telefon: 060-18 21 35 
Telefontid: måndag-fredag kl 08.00-09.00, 09.30-11.30 , 12.30-14.15

 

Kontakta oss

Region Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Krister Bjermert, verksamhetschef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Telefon: 073-275 14 63

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-16 13:32