Regionarkivet - arkiverad allmän handling

Begär ut arkiverad allmän handling

Till Regionarkivet vänder du dig för frågor om i första hand pappershandlingar, som till exempel:

  • Sjukhusjournaler fram till ca år 2010
  • Vårdcentralsjournaler fram till ca år 1995
  • Diarieförda handlingar
  • Andra handlingar från regionanknutna verksamheter, exempelvis betyg från vård- och naturbruksutbildningar.

Vi finns på Officersgränd 1 (Kusthöjden).

Du kan ta del av handlingarna på plats efter sedvanlig sekretessbedömning eller kontakta oss för kopior. Kostnaden för kopiering är generellt sida 1-9 = gratis, sida 10 = 50 kr och därefter 2 kr per sida.

Här bedrivs även den löpande restjournalsskanningen samt digitalisering av mikrofilmade journaler.

Detta gäller för nyare journaler

Regionarkivet hanterar inte "nyare" journaler. Definitionen av ”nyare” varierar mellan de olika sjukvårdsverksamheterna. För uppgifter rörande händelser från och med ungefär år 2010 vänder du dig till respektive vårdgivande verksamhet (klinik eller hälsocentral) för att begära att få ta del av journalen.

 

Kontaktuppgifter, Regionarkivet

E-postadress: regionarkivet@rvn.se

Telefonnummer: 0611-800 28

Telefontid: måndag-fredag kl. 09.30-11.30

Besökstid: enligt överenskommelse

Postadress

Region Västernorrland

Regionarkivet

871 85 Härnösand

Kontaktuppgifter till enhetschef

Annelié Hillbom

E-postadress: annelie.hillbom@rvn.se

Telefonnummer: 0611-800 00


Tillbaka till toppen