Kungörelse Regionfullmäktige 20-21 juni 2023

2023-06-09 11:11

Regionfullmäktige sammanträder den 20-21 juni 2023 med början den 20 juni kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. preliminär Regionplan 2024-2026, Uppdrag Primärvård 2024 samt ett antal årsredovisningar och motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen