Protokoll från Finansutskottet 21 juni 2023

2023-06-29 15:39

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 29 juni 2023. Anslaget tas ner den 21 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen