Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 1 juni 2023

2023-06-15 08:12

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats den 14 juni och anslagits den 15 juni 2023. Anslaget tas ner den 7 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen