Protokoll från Regionala utvecklingsutskottet 23 augusti 2023

2023-08-31 08:40

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsutskottet har justerats den 30 augusti och anslagits den 31 augusti 2023. Anslaget tas ner den 22 september 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen