Protokoll från Regionens revisorer 21 juni 2023

2023-06-22 08:46

Protokoll fört vid sammanträde med Regionens revisorer har justerats den 21 juni och anslagits den 22 juni 2023. Anslaget tas ner den 14 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen