Protokoll från Regionfullmäktige 20-21 juni 2023

2023-07-04 10:40

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 4 juli 2023. Anslaget tas ner den 26 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen