Protokoll från Regionfullmäktige den 24--25 april 2024

2024-05-08 09:55

Protokoll fört vid sammanträde med Regionfullmäktige har justerats och anslagits den 8 maj 2024. Anslaget tas ner den 30 maj 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen