Protokoll från Regionstyrelsen 7 juni 2023

2023-06-13 13:59

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 13 juni 2023. Anslaget tas ner den 5 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen