Protokoll från Vårdvalsutskottet 28 juni 2023

2023-07-05 10:43

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 5 juli 2023. Anslaget tas ner den 27 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen