Protokoll från Vårdvalsutskottet 30 maj 2023

2023-06-07 09:45

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 7 juni 2023. Anslaget tas ner den 29 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen