Protokoll Regionstyrelsen 7 juni 2023, del 2

2023-06-20 12:23

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 20 juni 2023. Anslaget tas ner den 12 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen