Uppdrag regional utveckling

Regional utveckling utgör tillsammans med hälso- och sjukvård och tandvård regionens tre kärnverksamheter.

Så arbetar vi med hållbar regional utveckling

Regional utveckling ansvarar för den regionala utvecklingen i länet. Det innefattar kultur och folkbildning, hållbarhet, tillväxt och näringsliv, folkhälsa samt kollektivtrafik och infrastruktur. Vi är en del av Region Västernorrland och jobbar till stor del på uppdrag av Sveriges regering.

Vårt arbete genomsyras av den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030, som också kallas för RUS. Visionen för den regionala utvecklingsstrategin är ett Västernorrland, där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden.

Liv, hälsa och hållbar utveckling 

Vi arbetar för att förverkliga Region Västernorrlands vision om liv, hälsa och hållbar utveckling. Vi arbetar i nära samverkan med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. 

Hållbar regional utveckling i länet

Vårt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör är att främja en hållbar regional utveckling och attraktionskraft i Västernorrland. Genom dialog och samverkan samordnar vi och leder utvecklingsarbetet genom regionala strategier och program, inom ett antal utvecklingsområden som exempelvis bredband, infrastruktur och transport, kultur, smart specialisering och kompetensförsörjning.

Regionala tillväxtmedel

För att stärka det regionala tillväxtarbetet får vi varje år pengar av regeringen att fördela till företagsstöd och projektstöd. Vi kan, som en del av insatserna för regional utveckling och tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och bensinstationer.


Tillbaka till toppen