Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kontaktinformation till nyckelpersoner

Anders Sylvan 
tf regiondirektör
anders.sylvan@rvn.se

Maria Näsström
regiondirektörens chefssekreterare
Telefon: 0611-800 80
maria.nasstrom@rvn.se

Mats Brännström
tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Mobil: 070-5954 561
mats.brannstrom@rvn.se

Ewa Strömsten 
HR-direktör
Telefon: 0611-80193
eva.stromsten@rvn.se

Lars Halén
ekonomidirektör
Telefon: 0611-802 31
Mobil: 070-348 09 29
lars.halen@rvn.se

Monika Johansson
samordningsdirektör
Telefon: 0611-800 10
Mobil: 070-524 17 96
monika.johansson@rvn.se

Lars-Erik Marklund
kommunikationsdirektör
Telefon: 0611-803 39
Mobil: 070-237 43 63
lars-erik.marklund@rvn.se

Jonas Appelberg
forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör
Telefon: 0611-825 35
Mobil: 070-562 12 44
jonas.appelberg@rvn.se

Anette Hägglund Sundin
IT- och digitaliseringschef
Mobil: 070-3999348
anette.hagglund.sundin@rvn.se

Kristiina Kulluvaara
fastighets- och servicedirektör
Telefon: 073-071 16 31
kristiina.kulluvaara@rvn.se

Lena Carlsson
sjukhusdirektör
Telefon: 060-18 23 24
Mobil: 070-191 68 22
lena.karlsson1@rvn.se

Christine Bylander
biträdande sjukhusdirektör
Telefon: 0660-895 08
Mobil: 070-530 65 47
christine.bylander@rvn.se

Bo-Göran Danielsson
planeringschef specialistvården Västernorrland
Telefon: 0611-803 70
Mobil: 070-607 03 30
bo-goran.danielsson@rvn.se

Anna-Lena Lundberg
primärvårdsdirektör
Telefon: 0660-29 27 44
Mobil: 070-258 82 00
anna-lena.lundberg@rvn.se

Annri V Thimstrand
tandvårdsdirektör
Telefon: 060-18 25 52
annri.thimstrand@rvn.se

Märta Molin
regional utvecklingsdirektör
Telefon: 0611-802 74
Mobil: 070-388 86 59
marta.molin@rvn.se