Nyckelpersoner

Kontaktinformation till nyckelpersoner

Åsa Bellander, regiondirektör 

Mobilnummer: 072-452 61 35
E-postadress: asa.bellander@rvn.se

Maria Näsström, regiondirektörens chefssekreterare

Telefonnummer: 0611-800 80
E-postadress: maria.nasstrom@rvn.se

Ewa Klingefors, samordningsdirektör och tillförordnad områdesdirektör forskning, utbildning och innovation

Telefonnummer: 0611-842 60
Mobilnummer: 073-069 86 64
E-postadress: eva.klingefors@rvn.se

Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Telefonnummer: 0611-802 30
E-postadress: kjell.norman@rvn.se

Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering

Telefonnummer: 060-18 16 25
Mobilnummer: 070-191 69 19
E-postadress: kristina.martensson@rvn.se

Caroline Herlin, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik

Telefonnummer: 060-18 10 97 
E-postadress: caroline.herlin@rvn.se 

Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr

Telefonnummer: 0660-29 27 44
Mobilnummer: 070-258 82 00
E-postadress: anna-lena.lundberg@rvn.se

Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster

Mobilnummer: 070-191 87 90
E-postadress: agneta.nordlander@rvn.se

områdesdirektör närsjukvårdsområde söder - vakant

För primärvårdsfrågor Agneta Nordlander. För specialistvårdsfrågor Caroline Herlin. Se kontaktuppgifter längre upp. 

Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör

Telefonnummer: 060-18 25 52
E-postadress: annri.thimstrand@rvn.se

Magnus Kristiansson, förvaltningschef Rättspsykiatriska regionkliniken

Telefonnummer: 060-18 39 83
Mobilnr: 073-3651099
E-post: E-postadress: magnus.kristiansson@rvn.se

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör

Telefonnummer: 0611-802 74
Mobilnummer: 070-388 86 59
E-postadress: marta.molin@rvn.se

Dick Rytterdahl, ekonomidirektör

Telefonnummer: 0611-802 47
Mobilnummer: 073-088 45 18
E-postadress: dick.rytterdahl@rvn.se

Maria Berglund, tillförordnad HR-direktör

Telefonnummer: 0611- 801 93
E-postadress: maria.berglund4@rvn.se

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör

Telefonnummer: 0611-803 39
Mobilnummer: 070-237 43 63
E-postadress: lars-erik.marklund@rvn.se

Anette Hägglund Sundin, IT- och digitaliseringschef

Mobilnummer: 070-3999348
E-postadress: anette.hagglund.sundin@rvn.se

Kristiina Kulluvaara, fastighets- och servicedirektör

Mobilnummer: 073-071 16 31
E-postadress: kristiina.kulluvaara@rvn.se

Krister Bjermert, verksamhetschef regionledningsförvaltningens kansli

Mobilnummer: 072-534 81 01
E-postadress: krister.bjermert@rvn.se

Maria Tempé, smittskyddsläkare

Telefonnummer: 060-13 52 42
E-postadress: maria.tempe@rvn.se  


Tillbaka till toppen