Politisk ledning

Företrädare för majoriteten

Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen

Mobilnummer: 070-558 81 53
E-postadress: glenn.nordlund@rvn.se

Sara Nylund (S), vice ordförande regionstyrelsen

Mobilnummer: 070-190 38 90
E-postadress: sara.nylund1@rvn.se

Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Mobilnummer: 073-077 24 69
E-postadress: elina.backlund.arab@rvn.se

Hans Backlund (S), ordförande nämnden för hållbar utveckling

Mobilnummer: 070-264 82 79
E-postadress: hans.backlund@rvn.se

Ingeborg Wiksten (L), ordförande regionstyrelsens vårdvalsutskott

Mobilnummer: 070-657 02 30
E-postadress: ingeborg.viksten@rvn.se

Företrädare för oppositionen

Jonny Lundin (C), oppositionsråd och andre vice ordförande regionstyrelsen

Mobilnummer: 076-639 07 71
E-postadress: jonny.lundin@rvn.se 

Pia Lundin (SJVP), andre vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Mobilnummer: 070-259 41 52
E-postadress: pia.lundin@rvn.se


Tillbaka till toppen