Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser samarbetar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

SKR - Öppna jämförelser hälso- och sjukvård (skr.se)

Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och socialtjänst.

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Ett annat syfte är att ge insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer och vad du som medborgare får för pengarna.

I Öppna Jämförelser rangordnas regioner efter sina resultat i ett antal olika indikatorer. Någon samlad rangordning, ett samlat mått på kvalitet och effektivitet finns inte.

Resultaten kan väcka frågor som är viktiga att studera vidare och värdera i lokala analyser. Jämförelserna med andra regioner kan vara underlag för förbättring, men de är inte ensamma tillräckliga för att värdera ett landstings eller en regions resultat på ett specifikt område i termer av bäst eller sämst.


Tillbaka till toppen