Delprojekt

Arbetet har bedrivits i fem delprojekt, som har fokuserat på olika steg i vårdprocessen.

Digital bedömning

Digitala tjänster: Webbtidbok, medicinska formulär

Du ska själv kunna boka besök hos din hälsocentral genom 1177:s e-tjänster. På så sätt blir du inte beroende av telefontider utan kan när som helst boka ditt eget besök via nätet.

Vi har också tagit fram olika frågeformulär, som du kan fylla i online innan ditt besök. Svarsformulären gör det lättare för oss att bedöma vilken typ av vårdpersonal du behöver träffa, och de standardiserade frågorna säkerställer att du får en mer jämlik vård, med samma frågor som alla patienter med liknande besvär får svara på. Att få fylla i formulären hemma i lugn och ro ger dig också möjligheten att bättre beskriva dina besvär.

Digitala väntrum

Digitala tjänster: Ankomstregistrering, väntrums-tv, högkostnadsskydd

Genom en lösning där du själv kan registrera att du har dykt upp för ditt besök slipper du stå i kö i receptionen på din hälsocentral, och personalen som idag registrerar patienter kan lägga sin tid på andra arbetsuppgifter.

Syftet med väntrums-tv är att på ett enkelt sätt ge dig kvalitetssäkrad, aktuell information och råd om vård. Du får också veta mer om vilka digitala tjänster som finns, och hur du kan använda dem. Innehållet kan komma från nationella 1177 Vårdguiden, från Region Västernorrland eller från din specifika hälsocentral om till exempel ändrade öppettider.

Digitala vårdbesök

Digitala tjänster: Vårdbesök över video, digital mottagning

Digitala vårdbesök ökar tillgängligheten till vården, och gör att både patienter och vårdpersonal slipper resa. Du kan träffa din läkare för till exempel återbesök utan att lämna hemmet, och personal behöver inte befinna sig på plats fysiskt. Ett mål är att det ska bli lättare att anställa personal, eftersom de kan arbeta på distans och inte behöver finnas tillgängliga fysiskt i länet.

Digitala undersökningar

Digitala tjänster: Teledermatoskopi, digitala vitalparametrar, egenmonitorering i hemmet

Digitala undersökningar är ett sätt att ge patientsäker vård till våra invånare på ett kostnadseffektivt sätt, och minska resor för både patienter och vårdpersonal. Tillgängligheten ökar och handläggningsprocessen går snabbare när första bedömningar kan göras via foton eller egentagna värden.

Digital kompetens

Syftet med delprojektet Digital kompetens är att öka kunskapen för vårdpersonal gällande hur digital vård fungerar och vad som krävs. En bättre kunskap om digital vård ska snabbare kunna bära frukt och nytta med digitala tjänster och arbetssätt. Via Mittuniversitetet bedrevs under våren 2020 distanskursen ”Digital kompetens i omvårdnad” (7,5 HP), som fokuserade på digitalisering och personcentrerad vård.


Tillbaka till toppen