Etik i vården

Etik är att genom reflektion och samtal försöka förstå och ge svar på frågorna: Vad är rätt? Vad bör jag göra? Vad är gott och vad är ont?

Etisk kunskap får man genom ett systematiskt tänkande kring vilka värden som är goda och eftersträvansvärda, eller dåliga. Det finns inga givna svar, etisk insikt uppnås genom beslut eller ställningstagande steg för steg i dialog med andra människor, där man prövar olika förhållningssätt.

Etisk policy för Region Västernorrland

Regionen har en Etisk Policy som uttrycker grundläggande värderingar som ska gälla för alla verksamheter inom organisationen.

Regionens etiska policy (pdf)

Kontakta Patientnämnden

Kontakta oss via säkra e-tjänster (1177.se)

Eller via e-post: patientnamnden@rvn.se

Telefonnummer, växel: 0611-80 000

Besök oss vid Regionens hus, Härnösand 


Tillbaka till toppen