Vårdhygien - det handlar om patientsäkerhet

I hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen finns krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids, det är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Vårdhygien inom Region Västernorrland

Vårdhygien Västernorrland är en länsövergripande resurs för sjukhus, primärvård, tandvård samt kommunal vård och omsorg.

Vår främsta uppgift är att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och att minska risken för smitta och smittspridning bland patienter och personal. Detta genom rådgivning, utbildning och framtagandet av riktlinjer.

Vårdhygien Västernorrland är rådgivande vid ny- och ombyggnationer samt vid inköpsärenden.

Kontakta vårdhygien

Vårdhygienrutiner för kommunal verksamhet

Basal hygien i vård och omsorg (pdf)

Clostridioides difficile (pdf)

Disk- och spoldesinfektor (pdf)

ESBL (pdf)

Influensa (pdf)

MRSA (pdf)

Portabla fläktar och luftkylare (pdf)

Riskbedömning (pdf)

Skabb (pdf)

Tvätt (pdf)

Vinterkräksjuka (pdf)

VRE (pdf)

 

Vårdhygien och covid-19

För riktlinjer och rutiner som rör covid-19, se samlad information för vårdgivare. 

Covid-19 - för vårdgivare

Vårdhygienrutin covid19 (pdf)

 


Tillbaka till toppen