Vaccinationer

Här har vi samlat rekommendationer, nyheter om restnoteringar och annan information om vaccinationer riktad till vårdgivare.

Terapigrupp vaccination (Y-VAC)

Inom Region Västernorrland finns en särskild Terapigrupp vaccination (Y-VAC) under Läkemedelskommittén. Medlemmarna företräder farmaceutisk och medicinsk expertis och tar fram regionala rekommendationer inom vaccinationsområdet. Smittskyddsläkaren är ordförande för Y-VAC, där även verksamheten för vaccination, prover och smittspårning samt upphandlingsenheten finns representerade. Y-VAC ansvarar för uppdatering av regionens vaccinationssidor på vårdgivarwebben. 

Läkemedelskommitténs Terapigrupper

Om vaccinationer

Nyheter för vårdgivare om vaccinationer, restsituationer


Tillbaka till toppen