Vaccinationer

Här har vi samlat rekommendationer, nyheter om restsituationen och annan information om vaccinationer riktad till vårdgivare.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot säsongsinfluensa

Aktuell information och rekommendationer om vaccinbrist - Folkhälsomyndigheten

Terapigrupp Vaccinationer (Y-VAC)

Inom Region Västernorrland finns en särskild terapigrupp Vaccinationer under Läkemedelskommittén. Medlemmarna företräder farmacevtisk och medicinsk expertis.

Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden.

Om vaccinationer

Nyheter för vårdgivare om vaccinationer, restsituationer, med mera


Tillbaka till toppen