Nutrition

Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt. Undernäring försämrar sårläkning, ökar risk för trycksår, fall, vårdrelaterade infektioner och försämrar psykiskt mående.


Tillbaka till toppen