Smittskydd

Smittskydd Västernorrland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Smittskydd Västernorrland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet sker bland annat genom epidemiologisk övervakning, stöd till behandlande läkare i bland annat smittspårning, information och utbildning till allmänheten, vårdgivare och andra samarbetsaktörer samt myndighetsutövning enligt smittskyddslagen. Vår verksamhet omfattar även Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens.

Covid-19 - här hittar du information från Smittskydd Västernorrland.

Nyheter från Smittskydd


Tillbaka till toppen