Smittskydd

Smittskydd Västernorrland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Smittskydd Västernorrland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet sker bland annat genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. Vår verksamhet omfattar även Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens.

Covid-19 - här hittar du information från Smittskydd Västernorrland.

Länk till sida med information om covid-19 för vårdgivare
Statistik och fakta om covid-19 och coronavirus

Nyheter från Smittskydd


Tillbaka till toppen