Två medarbetare i laboratorium hanterar prov

Laboratorier och provtagning

Det är viktigt att patienten är rätt förberedd inför provtagning och de undersökningar som ska utföras. Ett undersökningsresultat kan påverkas av bland annat: kost, fasta, läkemedel, provtagningstidpunkt, kroppsläge fysisk aktivitet.

Länsverksamhet Laboratoriemedicin och Avdelningen för Patologi och Cytologi är en del av specialistvården inom länet med länsövergripande kliniker.

Avdelningen för Patologi och Cytologi huvudsakliga uppgift är att svara för all histopatologisk och cytologisk diagnostik inom länet.

Laboratoriemedicin bedriver verksamhet inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Laboratoriemedicin

Patologi och cytologi


Tillbaka till toppen