Palliativ medicin och palliativ vård

Palliativ medicin är en länsövergripande organisation som består av läkare och distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor fördelade på länets kommuner.

För patienter och anhöriga: 

Vård i slutet av livet - 1177.se

Kunskapsstöd och riktlinjer

Vårdhandboken, palliativ vård

Svenska palliativregistret

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård (Socialstyrelsen)

Nationella vårdprogram palliativ vård

Nationellt vårdprogram palliativ vård för vuxna, (över 18 år) - Kunskapsbanken

Nationellt vårdprogram för barn (under 18 år) - Kunskapsbanken

Behandlingslinje i Region Västernorrland

Länsövergripande behandlingslinjer för palliativ vård i Region Västernorrland.

Bemanning och öppettider

Se sidor för Palliativ medicin på 1177.se för kontaktinformation

Helgdagar 08.00 till 16.30 har en sjuksköterska i länet telefontjänst för rådgivning och konsultation för Palliativ medicins patienter och personal som är berörda av omvårdnad för våra patienter.

Annan tid på dygnet hänvisas till 1177 eller jourhavande distriktssköterska.

Kontaktinformation till Palliativ medicin (tidigare SSIH)

Måndag-söndag kl. 08.00-16.30

0660-899 89 

palliativ.medicin.gemensam@rvn.se

Administratör

0660-899 89

Enhetschef

070-270 38 77

Härnösand

Fax: 0611-842 43

Sollefteå-Kramfors

Fax: 0620-197 27

Örnsköldsvik

Fax: 0660-29 27 25

Ånge

Fax: 0690-156 79 (märk med ”Palliativ medicin”)

Sundsvall

Fax: 060-18 12 13


Tillbaka till toppen