Läkemedel

Välkomna till Läkemedelskommitténs och Läkemedelsenhetens sidor.

Här har vi samlat information om läkemedel och läkemedelshantering riktad till vårdgivare och apoteksaktörer.

Mitt läkemedel, terapiråd och rekommendationer 

Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland framtagna av Läkemedelskommittén och de medicinska terapigrupperna i länet. Adress rvn.se/mittlakemedel

Restnoterade och avregistrerade läkemedel

Läkemedelsenheten bevakar löpande tillgängligheten för läkemedel som används såväl på recept som rekvisition. Rekommendation om alternativ tas fram i samråd med Läkemedelskommittén och berörda verksamheter. Adress rvn.se/restnoterade-lakemedel 

Läkemedelshantering, råd och riktlinjer

Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Läkemedelshantering

Läkemedelsförsörjning

Information om läkemedel som beställs på rekvisition till Region Västernorrland finns på regionens intranät


Tillbaka till toppen