Läkemedel

Region Västernorrland verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom länet.

Här har vi samlat information om läkemedel och läkemedelshantering riktad till vårdgivare och apoteksaktörer.

Mitt läkemedel, terapiråd och rekommendationer 

Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden. Adressen till webbplatsen är: rvn.se/mittlakemedel


Tillbaka till toppen