Två personer sitter vid ett bord. En kvinna klädd för arbete i vården sitter vänd så ansiktet syns och hon ler. Den andra personen syns bakifrån.

Arbetsmiljö

Tillsammans skapar vi vår arbetsmiljö.

Vår strävan som arbetsgivare är att de som jobbar hos oss både kan vara motiverade och stolta över sitt arbete och ha en bra fritid. Det kan i praktiken till exempel innebära att våra chefer ska ha förutsättningar så att de känner trygghet i sitt ledarskap och tillsammans med medarbetarna driver verksamheten mot uppsatta mål. Vi vill att det ska finnas utrymme för medarbetarna att vara delaktiga i olika beslut som rör arbetsplatsen eller den övergripande organisationen.   

De som arbetar på en arbetsplats är de som tillsammans skapar en atmosfär som bidrar till arbetsglädje, engagemang och bra hälsa. Att alla medarbetare bemöter varandra med respekt och tillit och är snälla mot varandra är grundläggande värderingar som ska genomsyra regionens verksamheter. På en arbetsplats där medarbetare trivs och får möjlighet att påverka väljer de att stanna och utvecklas.


Tillbaka till toppen