Tre personer, den närmsta suddigt bakifrån. En man och en kvinna ler och tittar intresserat på något utanför bild.

Medarbetarskap

Region Västernorrlands medarbetare gör skillnad.

Våra medarbetare är de som sitter inne med kunskap och erfarenhet från den egna arbetsplatsen och sin yrkesroll och är därmed viktiga i det ständigt pågående arbetet med att förbättra den dagliga verksamheten mot uppsatta mål. Ett utvecklat medarbetarskap innebär att medarbetare har inflytande, tar ansvar och ges tydliga roller och befogenheter på en arbetsplats.

Medarbetarnas engagemang och en pågående dialog mellan medarbetare och chef är en förutsättning för att kunna skapa kvalitet i vardagen. Det kan praktiskt innebära att medarbetare involveras i arbetet med olika utvecklingsprojekt, organisatoriska förändringar eller att tillsammans ta fram rutiner eller processer för deras arbete.  

Medarbetarskap innebär också att varje medarbetare är en del av helheten och ska bära regionens grundläggande värderingar med sig, så som att varje medarbetare har ansvar att genom sitt bemötande bidra till en god arbetsmiljö.


Tillbaka till toppen