BT - en ny läkarutbildning införs i Sverige

Den 1 juli 2021 infördes Bastjänstgöring (BT) i Sverige som obligatorisk fristående första del i läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Detta är följden av det riksdagsbeslut som fattades hösten 2018 som innebär att den svenska läkarutbildningen görs om.

Drivkraften bakom förändringen är anpassning till EU och andra Europeiska länders läkarutbildning som idag är 6-årig och legitimationsgrundande.

De största och mest uppenbara förändringarna är att AT-tjänstgöringen (allmäntjänstgöring för läkare) ersätts med BT-tjänstgöring (klinisk bastjänstgöring för läkare) samt att den nyutbildade läkaren blir legitimerad vid examen (den svenska 5 ½ åriga utbildningen är idag endast examensgivande).

AT finns kvar under en övergångsperiod

Fram till ca år 2030 kommer både AT- och BT-tjänstgöring att erbjudas inom Region Västernorrland. Två parallella utbildningsprogram med olika riktlinjer, förutsättningar, tidslängder, målbeskrivningar etc.

Region Västernorrland erbjuder för närvarande näst flest AT-platser per capita och planerar att fortsatt ligga i framkant både kring AT- och BT-platser i Sverige.


Tillbaka till toppen