Digitalisering

Digitalisering är en omvälvande förändringsfaktor som påverkar alla delar av vårt samhälle – hur vi bor, lever, arbetar och kommunicerar.

Rollen som regional aktör handlar om att skapa förutsättningar för våra medborgare att förstå och använda tekniken. Samhället och vi människor behöver en ny infrastruktur, utbildning och kompetensutveckling. Det behövs också trygghetssystem som hjälper oss i vardagen både som medborgare, anställd och företag och som också möter de risker som uppstår när fler saker kopplas upp och vi tillbringar mer tid i digitala miljöer.

Som regional aktör ska vi också bidra till att Sverige kan fortsätta vara ledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Med hjälp av ny teknik, ändrat beteende, nya arbetssätt och vår kultur ska vi skapa möjligheten till tillväxt för våra företag och en god livsmiljö för våra medborgare.

Satsningarna på digitalisering och digital omställning är omfattande både nationellt och internationellt och en nationell strategi för digitalisering antogs 2017 – för ett hållbart digitaliserat Sverige (pdf) (tillvaxtverket.se).

Digital omställning

I Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) beskrivs digitalisering och digital omställning som en princip för regional utveckling som ska beaktas i alla avseenden i det regionala utvecklingsarbetet. Principen är formulerad:

”Digitalisering och säker digital transformation: genom digitalisering kan vi påverka alla delar av vårt regionala utvecklingsarbete; saker, system och samhälle, inklusive beteende och tillit. Ibland är digitalisering ett måste för överlevnad och effektivitet, men utgör samtidigt en konkret möjlighet för utveckling. Vår utgångspunkt är att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom alla områden och säkerställa digital inkludering och tillgänglighet. Digitalisering och säker digital transformation ska prioriteras när det ger ett mervärde.”

I Västernorrland finns sedan februari 2021 en regional digital agenda (REDAn). Den regionala digitala agendan speglar de fokusområden som lyfts i den nationella digitaliseringsstrategin:

  • Digital kompetens
  • Digital trygghet
  • Digital ledning
  • Digital innovation
  • Digital infrastruktur

Mer om den regionala digitala agendan (REDAn)

Regional digital agenda för Västernorrland (pdf)


Tillbaka till toppen