Kollektivtrafik

Visionen för länets kollektivtrafik är ett rundare Västernorrland där de allmänna kommunikationerna är snabba, säkra, tillgängliga och att man som resenär har valmöjlighet. En viktig faktor i utvecklingen av Västernorrlands län till en attraktiv region är åtgärder för att underlätta arbets- och utbildningspendling.

Regionens mål med den regionala kollektivtrafiken är att

  • genom kollektivtrafikmyndigheten erbjuda ett attraktivt utbud av resemöjligheter som grundas på ekonomisk långsiktighet,
  • resorna ska vara bekväma, tillgängliga, säkra och prisvärda
  • en god miljö och en långsiktigt hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet,
  • arbetet med att utveckla kollektivtrafiken ska grundas på närhet, kvalitet, helhetssyn och samverkan samt att medborgarinflytandet utvecklas och säkerställs och,
  • samordna sjukresor i fordon som går i linjelagd kollektivtrafik

Tillbaka till toppen