Fredagen den 17 maj 2024

2024-05-22 08:06

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS4455-3
Rubrik: Påminnelse 2 - Enkät om nationella minoriteter

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Samordningsförbundet Sundsvall
DiarieNr: 24RUN19-5
Rubrik: Protokoll Samordningsförbundet i Sundsvall, 2024-05-07

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Näringslivsarkiv i Norrland - NIN
DiarieNr: 24RUN372-1
Rubrik: Ansökan verksamhetsstöd inom kulturområdet 2025 Näringslivsarkiv i Norrland


Tillbaka till toppen