Fredagen den 24 maj 2024

2024-05-29 09:53

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Rättsavdelningen informationsförvaltningen
DiarieNr: 24RS5449-3
Rubrik: Information Nya blanketter för utdrag från misstanke- och belastningsregistret för myndigheter inom vården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Rättsavdelningen informationsförvaltningen
DiarieNr: 24RS5449-2
Rubrik: Mall begäran om utdrag, Nya blanketter för utdrag från misstanke- och belastningsregistret för myndigheter inom vården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten, Rättsavdelningen informationsförvaltningen
DiarieNr: 24RS5449-1
Rubrik: Följebrev Nya blanketter för utdrag från misstanke- och belastningsregistret för myndigheter inom vården

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 24HSN2916-1
Rubrik: Inbjudan till digitalt möte om översyn av statsbidrag till regionernas tolktjänst

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kollektivtrafikmyndigheten
DiarieNr: 24RUN12-47
Rubrik: Minnesanteckningar Regionala samverkansgruppen för kollektivtrafik 2024-05-22

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kollektivtrafikmyndigheten
DiarieNr: 24RUN12-48
Rubrik: Bilaga Presentation - Minnesanteckningar Regionala samverkansgruppen för kollektivtrafik 2024-05-22.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan
DiarieNr: 24RS4338-5
Rubrik: Svar på Försäkringskassans beredningsmissiv angående gallring och bevarande av uppgifter i IT-stödet SUS

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: RVN
DiarieNr: 23RS3477-2
Rubrik: Delegationsordning Företagshälsovårdsnämnden

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 23HSN5989-3
Rubrik: Regeringsbeslut II:2 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna S2024/01054

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 23HSN5989-2
Rubrik: Följebrev Expediering av regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna S2024_01054

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Biobank Sverige, Region Uppsala
DiarieNr: 24HSN2866-3
Rubrik: Bilaga Uppföljande brev till lärosäten och regioner om kohortforskning förslag 2024, Förfrågan om fortsatt medverkan i kohortforskning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Biobank Sverige, Region Uppsala
DiarieNr: 24HSN2866-2
Rubrik: Förfrågan om fortsatt medverkan i arbetet för att underlätta för kohortforskning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Biobank Sverige, Region Uppsala
DiarieNr: 24HSN2866-4
Rubrik: Bilaga Workshop_fallbeskrivnignar 1-2 2023-12-04, Förfrågan om fortsatt medverkan i arbetet för att underlätta för kohortforskning

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Biobank Sverige, Region Uppsala
DiarieNr: 24HSN2866-5
Rubrik: Bilaga Bilaga 2b Workshop fallbeskrivnignar 3-6 2024-03-11, Förfrågan om fortsatt medverkan i arbetet för att underlätta för kohortforskning


Tillbaka till toppen