Fredagen den 27 oktober 2023

2023-10-31 17:11

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen
DiarieNr: 23RUN761-2
Rubrik: Finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2024 - Protokollsutdrag §175 Regionala utvecklingsnämnden 2023-10-24 Region Jämtland Härjedalen

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen
DiarieNr: 23RUN761-1
Rubrik: Följebrev, Finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2024 - Protokollsutdrag §175 Regionala utvecklingsnämnden 2023-10-24 Region Jämtland Härjedalen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 23HSN5021-1
Rubrik: Information om antaget meddelande i EU-kommissionen: Åtgärder för att bättre förebygga och minska kritiska läkemedelsbrister i EU

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket, Investering
DiarieNr: 23RUN756-2
Rubrik: Missiv, Remiss: Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan för ny trafikplats på E4 vid Torsboda

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket, Investering
DiarieNr: 23RUN756-3
Rubrik: Underlag - Remiss: Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan för ny trafikplats på E4 vid Torsboda

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket, Investering
DiarieNr: 23RUN756-1
Rubrik: Följebrev, Samrådsremiss: Inför beslut om betydande miljöpåverkan för ny trafikplats på E4 vid Torsboda

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22RUN687-26
Rubrik: Regeringsbeslut II 3, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Trafikverket

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4979-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4979-1
Rubrik:Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4978-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ånge folktandvård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4977-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, käkkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4973-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, reumatologen Örnsköldsvik


Tillbaka till toppen