Fredagen den 31 maj 2024

2024-06-05 08:41

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun
DiarieNr: 24RS3798-13
Rubrik: Protokollsutdrag från Örnsköldsviks kommunfullmäktige, fråga om ansvarsfrihet för gemensam kostnämnd, Örnsköldsvik 2023

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbund, Sundsvall
DiarieNr: 24REV7-5
Rubrik: Protokoll §§ 75-91 Samordningsförbundet i Sundsvall 2024-05-24

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Samordningsförbund, Sundsvall
DiarieNr: 24RUN19-6
Rubrik: Protokoll §§ 75-91 Samordningsförbundet i Sundsvall 2024-05-24

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN3012-2
Rubrik: Regeringsbeslut; Ändring av uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN3012-1
Rubrik: Följebrev till beslut om ändring av uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
DiarieNr: 24RS2273-8
Rubrik: Handlingsprogram 2024-2027 för räddningstjänst och förebyggande för räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
DiarieNr: 24RS2273-7
Rubrik: Följebrev Handlingsprogram 2024-2027 för räddningstjänst och förebyggande för räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 23HSN5301-9
Rubrik: Regeringsbeslut; Ändring av uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 23HSN5301-8
Rubrik: Följebrev till beslut om ändring av uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.


Tillbaka till toppen