Måndagen den 11 september 2023

2023-09-12 10:46

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Svenska regionala flygplatser
DiarieNr: 23RUN614-4
Rubrik: Letter of support för projekt Grön flygplats 2.0

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen i Västernorrland
DiarieNr: 23RUN611-2
Rubrik: Frågor med anledning av regional miljömålsuppföljning i Västernorrland 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)
DiarieNr: 23RS86-7
Rubrik: Protokoll §§ 111-126 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2023-08-11

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23HSN4086-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K1097093-23, förlust av TENS-apparat tillhörande Hälsocentralen Ankaret

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sametinget
DiarieNr: 23RS2985-3
Rubrik: Ansökan om överföring av statsbidrag nationella minoriteter


Tillbaka till toppen