Måndagen den 20 maj 2024

2024-05-22 08:08

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket Förändringsärenden Planering Norra regionen
DiarieNr: 24RUN99-10
Rubrik: Underrättande om beslut om upphört underhåll av plattformar på driftsplats i Långsele, bandel 211

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket Förändringsärenden Planering Norra regionen
DiarieNr: 24RUN99-11
Rubrik: Bilaga Beslut -Underrättande om beslut om upphört underhåll av plattformar på driftsplats i Långsele, bandel 211

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket Förändringsärenden Planering Norra regionen
DiarieNr: 24RUN99-12
Rubrik: Bilaga Samrådsredogörelse - Underrättande om beslut om upphört underhåll av plattformar på driftsplats i Långsele, bandel 211

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket Förändringsärenden Planering Norra regionen
DiarieNr: 24RUN99-9
Rubrik: Följebrev Underrättande om beslut om upphört underhåll i Långsele

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ångermanlands distrikt av folkdansringen
DiarieNr: 24RUN377-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsstöd 2025


Tillbaka till toppen