Måndagen den 21 augusti 2023

2023-08-22 10:37

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 23RUN437-4
Rubrik: Påminnelse 2 Inbjudan att nominera experter till Miljömålsberedningen - 2023-08-24

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3690-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3690-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3691-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3691-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RUN517-1
Rubrik: Enkät om Agenda 2030

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sverigefinska Riksförbundet Södra Norrlands Distrikt
DiarieNr: 23RUN516-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsstöd inom kulturområdet 2024, Sverigefinska Riksförbundet


Tillbaka till toppen