Måndagen den 23 oktober 2023

2023-10-31 07:43

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkbildningsrådet
DiarieNr: 23RUN751-1
Rubrik: Enkät: Insamling av uppgifter, Budgeterade anslag/bidrag till studieförbunden 2023

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 23RS10659-2
Rubrik: Memorial - bilaga, Inbjudan till att föreslå förtroendevalda representanter till politiskt nätverk för sammanhållningspolitiken

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
DiarieNr: 23RS10659-1
Rubrik: Inbjudan till att föreslå förtroendevalda representanter till politiskt nätverk för sammanhållningspolitiken

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN679-13
Rubrik: Meddelande om avslutat inspektionsärende, Avdelning 14 Ortopeden Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket, Region Nord
DiarieNr: 23HSN679-12
Rubrik: Följebrev, Meddelande om avslutat inspektionsärende, Avdelning 14 Ortopeden Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Intresseföreningen Stranne, Stenberg, Lunne och Ström
DiarieNr: 23RUN745-2
Rubrik: Skrivelse - Ansökan om förlängd gång- och cykelväg väg 1060 Bodum-E4

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Intresseföreningen Stranne, Stenberg, Lunne, Ström
DiarieNr: 23RUN745-1
Rubrik: Följebrev, Skrivelse - Ansökan om förlängd gång- och cykelväg väg 1060 Bodum-E4

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Härnösand
DiarieNr: 23RS8732-8
Rubrik: Dom i mål nr 2989-23 Avslag av ansökan om överprövning, Offentlig upphandling Avancerad vuxen simultatordocka

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Härnösand
DiarieNr: 23RS10375-2
Rubrik: Följebrev Yttrande i mål 3560-23 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om inhibition


Tillbaka till toppen