Måndagen den 27 maj 2024

2024-05-29 10:41

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2930-2
Rubrik: Uppdrag att bidra till att stärka samt att följa upp tillgängligheten och vårdkapaciteten på regional och nationell nivå.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2930-1
Rubrik: Följebrev till uppdrag att bidra till att stärka samt att följa upp tillgängligheten och vårdkapaciteten på regional och nationell nivå.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, SBF
DiarieNr: 24RUN399-1
Rubrik: Information till verksamhetsutövare om avfallshantering (förpackningsavfall), livsmedelsverksamhet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Inera AB
DiarieNr: 24RS4527-3
Rubrik: Anmälan till Ineras årsstämma 11 juni 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Statens Offentliga utredning
DiarieNr: 24HSN2618-3
Rubrik: Svar på enkät om behovet av ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 24HSN2859-6
Rubrik: Rättelse av datum, 23 maj, remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om medicinska exponeringar.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord ATK-sektionen
DiarieNr: 24HSN2905-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon DNG55B i samband med hastighetsöverträdelse,Ambulansen, Kramfors 10001404:2 inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 24HSN2859-5
Rubrik: Rättelse av diarienummer, remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om medicinska exponeringar


Tillbaka till toppen