Måndagen den 30 oktober 2023

2023-10-31 17:15

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet
DiarieNr: 23RS86-10
Rubrik: Protokoll §§ 157-172 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2023-10-20

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS3423-7
Rubrik: Påminnelse Utlysning av Statsbidrag i syfte att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sollefteå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
DiarieNr: 23HSN5011-2
Rubrik: Skrivelse regionens plan för inventering och inköp av hjärtstartare i Sollefteå kommun

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN476-11
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, smärtkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN476-10
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, plastikkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3666-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4123-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4207-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2955-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3969-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgen Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5009-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5009-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5010-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5010-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt, Rotel 11
DiarieNr: 23RS10817-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär


Tillbaka till toppen