Måndagen den 4 september 2023

2023-09-05 08:19

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Universitetskanslersämbetet
DiarieNr: 23HSN3981-2
Rubrik: Inbjudan att nominera företrädare för arbetslivet som bedömare till utvärdering av utbildningar som leder till biomedicinsk analytikerexamen

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Universitetskanslersämbetet
DiarieNr: 23HSN3981-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan att nominera bedömare till utvärdering av utbildningar som leder till biomedicinsk analytikerexamen

Diarium: Revision
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23REV19-13
Rubrik: Inbjudan till digitalt seminarium - Revision i kommunala aktiebolag 2023-11-07

Diarium: Revision
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23REV19-11
Rubrik: Inbjudan till utbildning Utveckla lekmannarevisionen 2023-10-17

Diarium: Revision
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23REV19-10
Rubrik: Inbjudan till utbildningskonferens om God Revisionssed 2022,

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RUN582-1
Rubrik: Inbjudan till seminarium Hur kommer drönare påverka kommunal och regional verksamhet i den fysiska planeringen och infrastrukturplaneringen, 2023-10-03

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2607-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3968-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3969-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Matfors hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3970-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3970-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall


Tillbaka till toppen