Måndagen den 6 november 2023

2023-11-07 13:33

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Mittsvenska Ridsportförbundet
DiarieNr: 23RUN775-1
Rubrik: Ansökan om stöd för alkoholprevention 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Arbetsmiljöverket
DiarieNr: 23HSN2716-4
Rubrik: Beslut om avslutat ärende Inspektion avd 2 Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Dagens Arena
DiarieNr: 23RS11224-1
Rubrik: Enkät Indexering av statsbidrag, ställd till regionfullmäktiges ordförande

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2760-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3657-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2519-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5113-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, rehabiliteringen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5113-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, reumatologiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5113-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5113-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5113-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5113-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Gilleberget hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5114-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kärlkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5115-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Kvissleby folktandvård


Tillbaka till toppen