Onsdagen den 1 november 2023

2023-11-07 10:51

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: NTF Västernorrland
DiarieNr: 23RUN765-1
Rubrik: Ansökan om stöd alkoholprevention 2023, NTF Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för hälsa och civilsamhälle, Smitt- och hälsoskyddsfrågor
DiarieNr: 23RS11041-2
Rubrik: Remissmissiv Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56), yttrande senast 2024-02-29

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för hälsa och civilsamhälle, Smitt- och hälsoskyddsfrågor
DiarieNr: 23RS11041-3
Rubrik: Remiss Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56) - Några smittskyddsfrågor inom socialtjänsten och socialförsäkringen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för hälsa och civilsamhälle, Smitt- och hälsoskyddsfrågor
DiarieNr: 23RS11041-1
Rubrik: Följebrev Remiss av betänkandet (SOU 2023:56) Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3111-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3496-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN4736-10
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, klin fys Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2433-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psyk, Sundsvall och Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 16HSN1704-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Nyland hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3114-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ÖNH och anestesin Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1970-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, BVC Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2791-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3426-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, sjukgymnastik (fysioterapi), Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3426-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, klin fys Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 23RUN752-4
Rubrik: Bekräftelse mottagen ansökan bidrag till regional kulturverksamhet 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 23HSN5063-2
Rubrik: Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2018:5) om medicinska exponeringar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 23HSN5063-1
Rubrik: Nya föreskrifter om medicinska exponeringar träder i kraft 2023-11-01

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt, Rotel 1
DiarieNr: 23RS10976-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 23HSN821-5
Rubrik: Påminnelse om att slutföra ansökan om Öka antalet vårdplatser hos Socialstyrelsen, svar senast 2023-11-07


Tillbaka till toppen