Onsdagen den 15 maj 2024

2024-05-17 10:01

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkhälsomyndigheten Nationell fokalpunkt NFP EU4Health
DiarieNr: 23RUN860-16
Rubrik: EU4Health - 2024 Action Grants I looking for a consortium for thecall "´CR-g-24-99 Call for Proposals on Personalized Cancer Medicine´

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 24RS4969-1
Rubrik: Inbjudan till digitalt seminarium om Säkerhetsskyddsavtal 2024-06-04

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2719-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2719-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Gilleberget hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2719-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN237-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, klin fys Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN237-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2712-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Centrum hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2712-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2712-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, gynekolog Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5223-9
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, öron- näsa- halsmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN257-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken, gyn och kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN693-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3874-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2716-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, klinisk fysiologisk mottagning Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2715-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Ankaret hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2733-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall och Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Systembolagets Alkoholforskningsråd CAN
DiarieNr: 24HSN2710-2
Rubrik: Utlysning av medel för alkoholforskning 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Systembolagets Alkoholforskningsråd CAN
DiarieNr: 24HSN2710-1
Rubrik: Följebrev utlysning av medel för alkoholforskning 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Youth 2030 Movement
DiarieNr: 24RS4921-1
Rubrik: Regionenkät om ungas inflytande och delaktighet


Tillbaka till toppen