Onsdagen den 17 maj 2023

2023-05-19 14:21

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Noerhtenaestie Västernorrlands sameförening
DiarieNr: 23RUN389-2
Rubrik: Ansökan verksamhetsbidrag 2024, Noerhtenaestie Västernorrlands sameförening

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Noerhtenaesteie Västernorrlands sameförening
DiarieNr: 23RUN389-1
Rubrik: Följebrev Ansökan verksamhetsbidrag 2024, Noerhtenaestie Västernorrlands sameförening

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN2348-1
Rubrik: Enkät rörande implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård vid reuamtoid artrit, psoriasisartrit och axial spondylartrit, svar senast 2023-06-16

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet, Beredningsgruppen
DiarieNr: 23RS86-5
Rubrik: Protokoll §§ 74-96 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2023-05-05

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Din Tur, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
DiarieNr: 23RUN13-43
Rubrik: Protokoll §§ 55-63 Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 2023-05-17

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten
DiarieNr: 23HSN2325-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon DNG55B i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Kramfors, 9313243:2, inklusive svar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3586-9
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1503-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN2072-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barn- och ungdomsmedicin Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN924-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, lungkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1501-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2768-10
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Veho Import AB
DiarieNr: 23HSN2322-1
Rubrik: Information om Mercedes-Benz lastbil reg nr MDC510, mobila tandvårdskliniken


Tillbaka till toppen