Onsdagen den 23 augusti 2023

2023-08-24 09:22

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Stiftelsen Nämforsen
DiarieNr: 23RUN529-1
Rubrik: Ansökan om regional verksamhetsbidrag 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Föreningsarkivet Västernorrland
DiarieNr: 23RUN528-2
Rubrik: Ansökan om regionalt och statligt stöd för verksamheter inom Kultursamverkansmodellen 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN2035-11
Rubrik: Påminnelse frågor om regionens preferenser inför 2024 års dialoger

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Bris - Barnens rätt i samhället
DiarieNr: 23RUN527-2
Rubrik: Ansökan - Stöd till intresseorganisationer 2024 Folkhälsa - Bris

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3745-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019803

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3666-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3580-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3717-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 15HSN802-30
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3749-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3749-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, hjärtmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4402-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3748-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3747-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, förlossningskliniken BB Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3747-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3747-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Norrbotten
DiarieNr: 23RS6104-4
Rubrik: Uppdaterad Inbjudan Totalförsvarsdagar för norra civilområdet 2023-10-18--19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Norrbotten
DiarieNr: 23RS6104-3
Rubrik: Inbjudan från Länsstyrelsen Norrbotten Totalförsvarsdagar för norra civilområdet 2023-10-18--19


Tillbaka till toppen