Onsdagen den 29 maj 2024

2024-05-31 10:03

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS13123-13
Rubrik: Missiv redovisning, Överenskommelse – En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS13123-14
Rubrik: Missiv Kompetensförsörjning, Överenskommelse – En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS13123-15
Rubrik: Redovisningsmall, Överenskommelse – En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS13123-12
Rubrik: Följebrev till anvisning redovisning av överenskommelse – En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Tidningen Ångermanland
DiarieNr: 24RS5586-1
Rubrik: Svar på insändare/debatt "Vad är den faktiska skillnaden på fast och hyrd person" publicerad i Tidningen Ångermanland 2024-05-28

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Medelpads Hemslöjd Ideell Förening
DiarieNr: 24RUN412-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsstöd inom kulturområdet 2025

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polis Myndigheten
DiarieNr: 24RS5570-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K614797-24 Försök till stöld Igeltjärnsvägen, Sundsvall

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kollektivtrafikmyndigheten Din Tur
DiarieNr: 24RUN12-51
Rubrik: Protokollsutdrag § 58 Fastställd förbundsordning, 2024-05-24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Bygglovavdelningen
DiarieNr: 24RS2598-4
Rubrik: Följebrev Bekräftelse Åtgärdsföreläggande Fastighet Sjukhuset 1 Avslutat hissärende BYGG 2024-000359


Tillbaka till toppen