Onsdagen den 8 november 2023

2023-11-09 16:11

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polisen, ATK-sektionen
DiarieNr: 23HSN5181-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon EDS34J i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Ånge, 9642885:2

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RUN786-1
Rubrik: Information: På gång inom EU hösten 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkuniversitetet Västernorrland
DiarieNr: 23RUN783-1
Rubrik: Följebrev Ansökan utvecklingsbidrag för studieförbund 2024

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Lungcancerföreningen
DiarieNr: 23HSN5168-1
Rubrik: Dags att införa Individuell Patientöversikt, IPÖ

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkuniversitetet Västernorrland
DiarieNr: 23RUN783-2
Rubrik: Ansökan utvecklingsbidrag för studieförbund 2024

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sveriges förenade studentkårer SFS
DiarieNr: 23RUN781-1
Rubrik: Enkät om studerandeinflytande inom yrkeshögskolan

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E.ON Energidistribution AB
DiarieNr: 23RS8581-3
Rubrik: Meddelande om planerat strömavbrott för att göra underhåll- och ombyggnadsarbete, Storgatan 21 Näsåker, anläggningsID 735999114009981690

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 23RS11332-1
Rubrik: Registreringsbevis Samstiftelse nr 7

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten
DiarieNr: 23HSN5157-1
Rubrik: Påminnelse på begäran om händelserapport för utryckningsfordon EDS34J i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvall, 0101-TATK-193632/23, inklusive svar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RS10901-2
Rubrik: Påminnelse Arbetsmarknadsenkät 2023, tillgång och efterfrågan på legitimerad yrkesutövare i hälso- och sjukvården, enkätsvar senast 2023-11-24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Får ej visas, innehåller personuppgifter
DiarieNr: 23RS11289-1
Rubrik: Information om Ny lag om viktigt meddelande till allmänheten – regionens behörighet att begära sändning av ett VMA


Tillbaka till toppen