Tisdagen den 14 maj 2024

2024-05-15 10:33

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord ATK sektionen
DiarieNr: 24HSN2692-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon reg nr YXP01Y i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Kramfors kommun, Ambulansens ärendenummer 9979512:2. inklusive svar

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: PRO distriktet Ångermanland
DiarieNr: 24RUN361-1
Rubrik: Ansökan om stöd till intresseorganisationer 2025, PRO Distriktet Ångermanland

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Stiftelsen Nämforsen
DiarieNr: 24RUN360-1
Rubrik: Ansökan om verksamhetsstöd inom kulturområdet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2680-1
Rubrik: Bestridande av faktura 40103276

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN837-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinavdelning 24 Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1707-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1463-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, medicinmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2681-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Gillebergets hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1491-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN1491-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2676-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, IVA Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2676-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, KAVA Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2676-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2676-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2675-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN2675-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik


Tillbaka till toppen